Ponuka služieb

Obhospodarovanie les_3

– 2 326 ha lesov
– mesta Modra
– s prevahou listnatých drevín

Obchod s drevom

Predaj dreva
– buk
– dub
– hrab
– jelša
– javor
– smrek